CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang không khuyến khích nuôi chim yến tại các khu vực dân cư đông đúc

09:00 09/06/2018

An Giang không khuyến khích nuôi tại các khu vực trong nội thành, nội thị; khu dân cư đông đúc; gần khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở y tế,... Phải đảm bảo khoảng cách cách ly tối thiểu 200 mét đối với bệnh viện, trường học, công sở, nơi tôn nghiêm tính ngưỡng và trong phạm vi bán kính 1.000 mét đối với các khu bảo tồn, di tích văn hóa, khu lưu niệm.

 

Cụ thể, về nguyên tác chung: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nuôi chim yến không được xây dựng nhà yến trong các khu du lịch đặc biệt, khu danh lam thắng cảnh, nơi tôn nghiêm tính ngưỡng, bệnh viện, trường học, công sở,... Đối với dự án nuôi chim yến không được bố trí trong khu dân cư; vùng sạt lở, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là khu vực cấm do mức độ đặc biệt nguy hiểm về môi trường đối với con người; vùng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quá sức chịu tải môi trường và các khu vực khác theo quy định tại khoản 3, Điều 12 của Luật Xây dựng 2014.

 

Tỉnh ưu tiên phát triển tại các vùng nông thôn nơi có quần đàn chim yến đang phát triển; khu vực ven 2  bên nhánh sông Tiền Giang và sông Hậu Giang nhưng phải đảm bảo không được bố trí trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Trường hợp đặc biệt, cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định từng trường hợp, cụ thể:

Điều kiện về xây dựng: Vị trí xây dựng đáp ứng theo quy định tại Điều 3 của Quy định này và tại khoản 3, Điều 12 của Luật Xây dựng 2014. Thỏa các điều kiện theo quy định tại Điều 91, 92 Luật Xây dựng 2014.

 

 Được cấp phép xây dựng công trình nhà nuôi chim yến trên đất trồng cây hàng năm tại khu vực nông thôn.

 

Trường hợp trong đô thị, khu dân cư tập trung đông người thì phải có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư xung quanh trong phạm vi bán kính 50 mét và phải có xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm xây dựng.

 

 Phải đảm bảo các điều kiện về môi trường và phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.

 

Quy định về môi trường: Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến có quy mô diện tích nhà nuôi từ 500m2 trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt và quy mô diện tích nhà nuôi từ 50m2 đến dưới 500m2 phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, xác nhận trước khi triển khai thực hiện xây dựng.

 

Các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến có quy mô nhà nuôi nhỏ hơn 50m2 thì không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng phải đảm bảo các điều kiện như sau: Vị trí đảm bảo khoảng cách cách ly tối thiểu 200 mét đối với bệnh viện, trường học, công sở, nơi tôn nghiêm tính ngưỡng và trong phạm vi bán kính 1.000 mét đối với các khu bảo tồn, di tích văn hóa, khu lưu niệm và đúng mục đích sử dụng đất hoặc đăng ký biến động đối với đất nông nghiệp.

 

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư xung quanh trong bán kính 50 mét. Đảm bảo tiếng ồn cho phép theo QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

 

Thực hiện điều kiện vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình hoạt động nuôi chim yến phải thu gom, xử lý chất thải phát sinh theo quy định.

 

Âm thanh dẫn dụ: Cường độ âm thanh không vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA theo QCVN 26: 2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Giới hạn tối đa chó phép thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ không quá 70dBA và từ 21 giờ đến 06 giờ hôm sau không quá 55 dBA. Khuyến khích sử dụng thiết bị âm thanh bằng sóng siêu âm để dẫn dụ chim yến...

 

Đó là một trong những nội dung của dự thảo Quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến trên địa bàn vừa tỉnh An Giang vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang gửi các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành trong tỉnh tiếp tục cho ý kiến đóng góp lần 3.

 

Nguồn: Công văn số: 855/SNN&PTNT-CCCN&TY ngày 29/5/2018

 

Xuân Hiếu