CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang yêu cầu làm rõ việc ngưng nhập khẩu 6 mặt hàng nông sản từ An Giang vào tỉnh Kandal

11:30 10/07/2020

Liên quan đến việc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tạm ngưng nhập khẩu 6 sản phẩm rau, màu, ngày 08/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu Cục Hải quan An Giang chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan làm việc với Chi cục Hải quan tỉnh Kandal để làm rõ việc ngưng nhập khẩu 6 mặt hàng nông sản từ An Giang (đặc biệt hàng được xuất từ cửa khẩu Khánh Bình, An Phú), chủng loại thuốc Bảo vệ thực vật còn dư lượng trong nông sản, hàm lượng bị nhiễm, điều kiện lưu thông hàng hóa nhập khẩu, quy định về chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu,…báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tiếp theo.

Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm soát chất lượng các mặt hàng nông sản được buôn bán tại các chợ và siêu thị trên địa bàn tỉnh và đặc biệt hàng nông sản từ các tỉnh bên ngoài vào thị trường tỉnh An Giang. Thông tin về các quy định tiêu chuẩn chất lượng an toàn nhập khẩu áp dụng cho ngành hàng rau, củ khi nhập khẩu vào thị trường Vương quốc Campuchia và các thị trường khác; đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý nhằm đáp ứng các quy định về rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý; đặc biệt giám sát, lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật đối với các sản phẩm được cảnh báo ngưng nhập khẩu tại các vùng trồng trong toàn tỉnh và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Đồng thời tuyên truyền, tập huấn và khuyến cáo nông dân, cơ sở, các doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo chất lượng rau, củ, quả của Việt Nam khi xuất sang Vương quốc Campuchia cũng như uy tín của hàng Việt Nam đối với các thị trường khác; đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu trong quá trình sản xuất. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật đối với hàng nông sản. Xây dựng vùng nguyên liệu có kiểm soát an toàn thực phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Riêng UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo Ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, sản phẩm sạch. Tăng cường, công tác quản lý, kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn CV Số:  716/UBND-KTN

Xuân Hiếu