CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Kế hoạch sản xuất lúa, nếp vụ Hè Thu 2019 tại An Giang

08:12 11/03/2019

Theo báo cáo công tác Bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2018 - 2019, dự báo và giải pháp quản lý dịch hại vụ Hè Thu 2019 ở các tỉnh Nam bộ của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, kết quả test Elisa trên rầy nâu (từ 12-29/11/2018) của Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Nam, cho thấy 2,5% số mẫu rầy nâu trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn còn mang mầm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (01 mẫu/40 mẫu) nên vẫn còn tiềm ẩn và có khả năng lây lan bệnh sang vụ Hè Thu 2019.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang vừa xây dựng kế hoạch sản xuất lúa, nếp vụ Hè Thu 2019. Theo kế hoạch tăng trưởng năm 2019 vụ Hè Thu dự kiến toàn tỉnh sẽ sản xuất 234.964 ha lúa, nếp.

Cụ thể, thời vụ xuống giống vụ Hè Thu 2019 trong toàn tỉnh An Giang được khuyến cáo bắt đầu từ ngày 20/03 đến ngày 10/05/2019 (nhằm ngày 15 tháng 02 đến ngày mùng 06 tháng 4 âm lịch), trong đó xuống giống vụ Hè Thu 2019 đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt như sau:

Đợt 1: xuống giống từ ngày 20/03 đến ngày 25/03/2019 (nhằm ngày 15 tháng 02 đến 20 tháng 02 âm lịch), xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch Đông Xuân sớm.

Đợt 2: xuống giống tập trung từ ngày 15/04 đến ngày 25/04/2019 (nhằm ngày 11 tháng 03 đến 21 tháng 03 âm lịch), xuống giống dứt điểm ở những vùng thu hoạch trà lúa Đông Xuân đại trà.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy cụ thể nhưng phải tuân thủ theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau.

Riêng tại 02 huyện Thoại Sơn và Tri Tôn phải theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn và có kế hoạch xuống giống né hạn, mặn đảm bảo sản xuất an toàn. Sử dụng các giống ngắn ngày chịu mặn như: OM 5451; OM 2517; OM 6976; OM 6162; OM 9921; OM 6677…

Cơ cấu giống lúa vụ Hè Thu 2019: Tiếp tục thực hiện phương châm về chỉ đạo cơ cấu giống của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong những năm qua là: “Tinh giảm số giống, mỗi địa phương xác định cơ cấu giống gồm 04 – 05 giống chủ lực, 04 - 05 giống bổ sung và vài giống triển vọng mới, cơ cấu một giống không quá 20%”. Phấn đấu sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, hạn chế sản xuất lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404 (giới hạn trong tỷ lệ không quá 15 – 20% diện tích).  Theo khuyến cáo của tỉnh, nông dân giảm gieo trồng giống lúa RVT, Đài Thơm 8 (do giá lúa giảm mạnh trong thời gian gần đây).

Trên cơ sở thực tiễn sản xuất và khả năng tiêu thụ thị trường xuất khẩu lúa gạo năm 2019, tỉnh An Giang đề xuất các nhóm giống chủ lực cho sản xuất vụ Hè Thu 2019 như sau: Nhóm giống cao sản chất lượng cao: OM 5451, OM 4900, OM 6976, OM 4218, OM 6073, OM 6162, OM 7347... Nhóm giống lúa thơm và lúa nếp: Nàng hoa 9, Nếp CK 92,... Giống bổ sung gồm các giống như: OM 2395, OM 2517, OM 2514,...

Nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, được đề xuất như sau: OM 344, OM 345, OM 7347, OM 9582, OM 9605, OM 9577,…

Nhóm giống lúa Japonica: Đề nghị sản xuất khi có hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương.

Nhóm lúa nếp: duy trì sản xuất ở vùng chuyên canh lúa nếp theo quy hoạch.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các ban ngành và cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại có nguy cơ gây ảnh hưởng đến năng suất lúa đặc biệt là rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, muỗi hành, dịch hại khác và hạn mặn đầu vụ.

Nguồn: Kế hoạch số: 58 /KH-TTBVTV ngày 7/3/2019

Xuân Hiếu