CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Dự thảo quyết định sửa đổi Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND

02:32 30/06/2017

Thực hiện công văn số 448/UBND-NC ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2017. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi dự thảo quyết định sửa đổi Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/1/2009 của UBND tỉnh An Giang ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang

 

Xem văn bản chi tiết:

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Ban Biên tập