CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang: Từ đây về sau khi tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh đều phải có kế hoạch trồng cây xanh

04:55 07/04/2021

Ngày 5/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp bàn việc triển khai Kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thông báo nêu rõ, đưa việc trồng cây ô môi vào Kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, triển khai trồng cây ô môi trên các tuyến kênh: Kênh Mặc Cần Dưng (Châu Thành), toàn xã Mỹ Hòa Hưng, kênh Vĩnh Tế (Châu Đốc và Tịnh Biên); lưu ý, việc triển khai trồng cây ô môi chỉ thực hiện đến hết ranh huyện Tịnh Biên (không lấn sang huyện Tri Tôn).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) chuẩn bị cây giống ô môi đảm bảo chất lượng cây giống có tỉ lệ sống cao để cuối tháng 10/2021 tổ chức trồng ngay. Đồng thời, giao Sở có văn bản gởi các huyện còn lại rà soát xem các tuyến kênh nào của địa bàn huyện cần trồng cây ô môi thì đăng ký với Sở để có kế hoạch ương giống đáp ứng nhu cầu.

Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với Bộ Giao thông vận tải về có thêm cơ đê phù hợp trên đường tuyến tránh Long Xuyên để bố trí trồng cây xanh đạt kế hoạch đề ra.

Cũng theo Thông báo này, từ đây về sau khi tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh đều phải có kế hoạch trồng cây xanh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khi xây dựng Kế hoạch trồng cây xanh phải số hóa dữ liệu cây trồng: Ai ương giống, ai trồng, ai chăm sóc để tăng trách nhiệm và thực hiện hiệu quả việc trồng cây.

Giao Sở Xây dựng phải có quy định chung về việc trồng cây xanh đô thị thể hiện đặc trưng của từng địa phương và nghiên cứu định hướng phát  triển cây xanh đô thị theo 02 tầng: (1) Tầng cao tạo bóng mát (2) Tầng thấp tạo cảnh quan đô thị.

Nguồn: Thông báo Số:  154/TB-VPUBND

Xuân Hiếu