CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Hội thảo giảm lượng giống lúa gieo sạ

07:00 20/07/2017

Ngày 08/7/2017, Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn tổ chức hội thảo “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để giảm lượng giống gieo sạ”. Trên 40 nông dân xã Lương An Trà và kỹ thuật viên các xã tham dự. Kết quả cho thấy, lượng phân bón sử dụng cho mô hình giảm nhưng năng suất cao hơn 0,5tấn/ha so với ruộng đối chứng.

 

Tại hội thảo, Trạm Khuyến nông huyện báo cáo kết quả thực hiện mô hình tại hộ ông Trương Văn Minh Em, ngụ ấp Phú Lâm xã Lương An Trà, với diện tích áp dụng là 1.000m2, vụ Hè Thu 2017 với giống lúa OM4900. Ngoài ra, bà con nông dân còn được Trạm Khuyến nông huyện giải đáp những thắc mắc về sản xuất lúa khi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để giảm lượng giống lúa gieo sạ.

 

Việc áp dụng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giảm lượng giống gieo sạ là tiền đề cho việc giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa hiện nay. Đây là cách làm mang tính bền vững để từng bước hướng người nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, phục vụ xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa.

 

Ngọc Thủy

Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn