CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo tuyển dụng viên chức

07:53 15/09/2017

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2138/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng: 201 chỉ tiêu, bao gồm: 133 chỉ tiêu xét tuyển bình thường và 68 chỉ tiêu xét tuyển đặc cách.

 

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

 

3. Yêu cầu, tiêu chuẩn vị trí cần tuyển dụng; Điều kiện đăng ký dự tuyển; Hồ sơ dự tuyển được thông tin chi tiết trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Địa chỉ truy cập: http://sonongnghiep.angiang.gov.vn

 

4. Hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ dự tuyển phải để trong túi hồ sơ (kích thước: 250 x 340 mm) (xếp theo thứ tự), ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 10/10/2017, trong giờ làm việc, buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

 

5. Phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

 

6. Nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển sẽ được thông báo sau, trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963 952 076 - 02963 953 397.

 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển bình thường:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

 

 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

 

2. Đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển đặc cách:

 Ngoài việc đảm bảo đủ điều kiện theo Khoản 1 nêu trên, các trường hợp thuộc một trong hai điều kiện nêu dưới đây, thì được tham gia dự tuyển theo hình thức xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác, hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng./.

 

Hồ sơ liên quan: (Link tải về)

Thông báo bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức năm 2017

 

Tờ cam kết

 

Danh mục vị trí xét tuyển bình thường

 

Danh mục vị trí xét tuyển đặc cách

 

Danh mục hồ sơ xét tuyển bình thường

 

Danh mục hồ sơ xét tuyển đặc cách có kinh nghiệm công tác

 

Danh mục hồ sơ do tốt nghiệp đại học lọai giỏi

 

Mẫu đơn xét tuyển

 

Mẫu sơ yếu lý lịch

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang