CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Công báo Sở NN&PTNT An Giang

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các Hợp tác xã Nông nghiệp

11:45 30/10/2019

Căn cứ Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020;

Căn cứ Công văn số 865/UBND-KTN ngày 4/9/2019 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-CCPTNT ngày 20/5/2019 của Chi cục Phát triển nông thôn Triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu năm 2019;

Căn cứ đề nghị của phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố về việc đề nghị hỗ trợ thông báo tuyển dụng nhân sự về làm việc tại các Hợp tác xã Nông nghiệp; 

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động về làm việc tại các Hợp tác xã Nông nghiệp như sau:

1. Hợp tác xã Nông nghiệp Châu Phú B, Khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam;

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán trưởng;

- Tuổi đời: không quá 40 tuổi;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 3.710.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

2. Hợp tác xã Nông nghiệp Đức Thành, ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính - Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam;

- Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc;

- Tuổi đời: không quá 40 tuổi;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 3.250.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

3. Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Qưới, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam hoặc nữ;

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán;

- Tuổi đời: không quá: 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ ;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 2.920.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

4. Hợp tác xã Nông nghiệp An Hồng, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh hoặc Phát triển nông thôn;

- Số lượng: 01 lao động, nam hoặc nữ;

- Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc;

- Tuổi đời: không quá: 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ ;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 2.920.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

5. Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thạnh, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam hoặc nữ;

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán;

- Tuổi đời: không quá: 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ ;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 2.920.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

6. Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Tây, ấp Phú Tây, xã Phú Long, huyện Phú Tân, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam;

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán;

- Tuổi đời: không quá 40 tuổi;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 2.920.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

7. Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Đông, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, An Giang.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán;

- Số lượng: 01 lao động, nam;

- Vị trí tuyển dụng: Kế toán;

- Tuổi đời: không quá 40 tuổi;

- Chế độ làm việc: Theo Bộ Luật lao động;

- Tiền lương: 2.920.000 đồng. (áp dụng theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ).

 

Nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 04/11/2019, trong giờ làm việc hành chính.

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin việc có dán ảnh, lý lịch trích ngang có xác nhận của địa phương;

+ Bằng tốt nghiệp, CMND, hộ khẩu công chứng;

+ Giấy khám sức khỏe;

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Nơi nhận hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn An Giang; địa chỉ: số 04 Nguyễn Du, phương Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ phòng Kinh tế hợp tác, Chi cục Phát triển nông thôn An Giang - Điện thoại: 02963.853.988.

 

Xem Văn bản chi tiết:

Thông báo số 196/TB-CCPTNT, ngày 25/10/2019 của Chi cục Phát triển nông thôn An Giang về việc tuyển dụng lao động làm việc tại các Hợp tác xã nông nghiệp