CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
02/2021/QĐ-UBND Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 03/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 01/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 12/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 11/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
43/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
Danh sách Tổ chức, Cá nhân buôn bán giống cây trồng tại An Giang- Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang
Giải đáp kỹ thuật