CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 01/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 12/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Số: 2199 /SNNPTNT-CCPTNT Hỗ trợ giới thiệu sinh viên, người lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
1550/SCT-QLTM CV1550 Sở Công Thương - Quảng Tây TQ Sở Công Thương An Giang
953/UBND-KTN Thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
Giải đáp kỹ thuật