CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Số: 2764 /QĐ-UBND Quyết định 2764/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Số: 2961 /QĐ-UBND Quyết định 2961/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Số: 2377 /QĐ-UBND Quyết định 2377/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Luật số: 18 /2017/QH14 Luật Thủy sản Quốc hội
1735/QĐ-UBND Quyết định số:1735/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính - Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
Giải đáp kỹ thuật