CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 01/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 12/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 11/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
43/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang
Danh sách Tổ chức, Cá nhân buôn bán giống cây trồng tại An Giang- Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 11 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 05 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG
Giải đáp kỹ thuật