CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Tổ chức, Cá nhân buôn bán giống cây trồng tại An Giang- Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 11 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 05 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 9/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 9/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 8/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Giải đáp kỹ thuật