CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 5/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
227/QĐ-SNN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 4/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
274/QĐ-UBND Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND tỉnh An Giang
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang
Số: 2764 /QĐ-UBND Quyết định 2764/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Số: 2961 /QĐ-UBND Quyết định 2961/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang
Giải đáp kỹ thuật