CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Đường dây nóng

Đường dây nóng

12:22 27/11/2016

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ  VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Trần Tiến Hiệp - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y):

Email: tthiep03@angiang.gov.vn      ĐT Di động: 0913.869.808

- Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Thủy sản)

Email: tphtuan@angiang.gov.vn       ĐT Di động: 0918.499.962

- Ông Ngô Đình Sỹ – Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản)

Email: ndsy@angiang.gov.vn  ĐT Di động: 0918.222.726

- Ông Nguyễn Văn Hiền –Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

Email: nvhien01@angiang.gov.vn    ĐT Di động: 0913.619.239

- Ông Trần Phú Hòa – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Kiểm lâm và lâm nghiệp)

Email: tphoa@angiang.gov.vn          ĐT Di động: 0918.038.283

- Ông Nguyễn Văn Hinh - Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Phát triển nông thôn)

Email: nvhinh@angiang.gov.vn        ĐT Di động: 0918.473.639

2) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn            Điện thoại: 02963.957.006

3) Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn               Điện thoại: 02963.957.049