Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 13/11/2018

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

203

-60

Châu Đốc

201

-40

Chợ Mới

168

-50

Long Xuyên

179

-29

Xuân Tô

145

-68

Tri Tôn (cầu 13)

116

-38

Vàm Nao

178

-44

Khánh An

244

-52

Vĩnh Gia

74

39

Lò Gạch

81

-40

Cô Tô

118

14

Vọng Thê

120

-24

Vĩnh Hanh

157

-21

Núi Sập

122

-23

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Thông tin tổng hợp
 
Lấy ý kiến Dự thảo lần 3, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm đường Thốt nốt An Giang (25/10/2018)
Thực hiện Công văn số 3969/VPUBND-KTN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đường Thốt nốt và xây dựng mô hình ứng dụng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Công ty cổ phần tư vần chất lượng và đào tạo Tín Việt triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho sản phẩm đường Thốt nốt An Giang.

 

Qua quá trình triển khai, đã tổ chức hai cuộc hội thảo, hội thảo lần 1 được tổ chức ngày 02/10/2018, với sự tham gia của 30 cơ sở SXKD đường Thốt nốt, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT 2 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và đại diện Hội Nông dân tỉnh; hội thảo lần 2 được tổ chức vào ngày 03/10/2018 với sự tham dự của 20 đại biểu đại diện cho 5 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đường Thốt nốt và đại diện các Sở, sơ quan cấp tỉnh liên quan. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ hai cuộc hội thảo, Công ty cổ phần tư vấn chất lượng và đào tạo Tín Việt đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa  và bổ sung.

 

Nhằm từng bước hoàn thiện các thủ tục trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang kính gửi dự thảo đến quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo lần 3 (có đính kèm dự thảo lần 3).

 

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trucớ ngày 24/10/2018 theo địa chỉ:

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang

Số 04 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0916330139;  02963957441.

E-mail: vttvan@angiang.gov.vn; ccqlclnlsts@angiang.gov.vn

 

Rất mong được sự hợp tác của quý cơ quan để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Xem thông tin chi tiết:

- Công văn số: 1845/SNN&PTNT-CCQLCL, ngày 19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lấy ý kiến Dự thảo lần 3, QCKT địa phương cho sản phẩm đường Thốt nốt An Giang

 

- Biên bản hội thảo "Góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương đường Thốt nốt An Giang"

 

- Bảng tổng hợp góp ý Hội thảo “Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đường Thốt nốt An Giang”

 

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đường Thốt nốt An Giang

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

 

 


 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Sử dụng phụ phẩm chăn nuôi
Đang tải....