Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 09/12/2017

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

221

133

Châu Đốc

218

115

Chợ Mới

205

77

Long Xuyên

185

54

Xuân Tô

116

115

Tri Tôn

104

92

Vàm Nao

210

91

Khánh An

244

211

Vĩnh Gia

68

64

Lò Gạch

68

67

Cô Tô

92

90

Vọng Thê

113

07

Vĩnh Hanh

145

122

Núi Sập

117

-103

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Công báo Sở NN&PTNT An Giang
 
Ban hành thiết kế mẫu công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn (28/09/2017)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thống nhất ban hành thiết kế mẫu cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên điạ bàn tỉnh An Giang theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tại Tờ trình số 190/TTr-SNN&PTNT ngày 05/9/2017.

 

Xem nội dung chi tiết:

- Công văn số 1624/UBND-KTN ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành thiết kế mẫu công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

 

- Tờ trình số 190/TTr-SNN&PTNT ngày 05/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc ban hành thiết kế mẫu cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 trên điạ bàn tỉnh An Giang.

 

- Dự toán thiết kế mẫu công trình

 

- Bản vẽ thiết kế mẫu công trình

 

- Phụ lục 01: Thuyết minh thiết kế mẫu mở rộng mạng ống cấp nước tập trung nông thôn áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

- Phụ lục 02: Thuyết minh thiết kế mẫu cấp nước hộ gia đình áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang

 

 


 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....