Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Trồng trọt - BVTV
 
An Giang thí điểm bảo hiểm trên cây lúa (01/05/2017)
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp thảo luận về thực hiện bảo hiểm nông nghiệp. UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa trong vụ Thu Đông 2017 với quy mô từ 10.000ha trở lên.

Ngoài các hợp tác xã tham gia dự án VnSAT, giao Sở Nông nghiệp và PTNT  chọn thêm các đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp, trong đó có thể chọn các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp khác, các hộ là gia đình chính sách, hộ gia đình người có công với cách mạng,... Về tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp: Trên cơ sở nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách khi tham gia bảo hiểm theo quy định, cần phải có sự tham gia đóng góp của người dân tham gia bảo hiểm. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công ty Bảo Minh An Giang tham mưu đề xuất tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp theo cơ chế hợp lý của các bên tham gia, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các bên liên quan.

 

Xuân Hiếu - CTV Phú Tân

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
3 Giảm 3 Tăng - 1 Phải 5 Giảm giúp nông dân An Giang giảm chi phí, tăng thu nhập
Đang tải....