Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 13/11/2018

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

203

-60

Châu Đốc

201

-40

Chợ Mới

168

-50

Long Xuyên

179

-29

Xuân Tô

145

-68

Tri Tôn (cầu 13)

116

-38

Vàm Nao

178

-44

Khánh An

244

-52

Vĩnh Gia

74

39

Lò Gạch

81

-40

Cô Tô

118

14

Vọng Thê

120

-24

Vĩnh Hanh

157

-21

Núi Sập

122

-23

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Nông nghiệp trong tỉnh
 
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang, lần IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (28/09/2018)
Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Đảng Bộ Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, lần IX (2015-2020). Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ và đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nửa nhiệm kỳ còn lại từ nay đến năm 2020.

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, sản xuất nông nghiệp vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực I, giai đoạn 2016-2018 là 1,48%/năm. Cơ cấu trong nội ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch đáng kể và theo hướng tích cực. Nông nghiệp đang chuyển dần từ sản xuất theo chiều rộng sang chiều sâu, bước đầu ổn định tăng trưởng, sản xuất hàng hóa có chất lượng thông qua nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó thực hiện tốt các mặt công tác như: thuỷ lợi, chương trình xã hội hóa giống lúa, chương trình 3 giảm 3 tăng, xây dựng và nhân rộng mô hình 1 phải 5 giảm, công nghệ sau thu hoạch, xây dựng nông thôn mới…

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng Bộ Sở Nông Nghiệp & PTNT An Giang thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách, chỉ thị nghị quyết của Trung Ương và của Đảng cấp trên, thực hiện tốt công tác lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng cho từng Cán bộ, Đảng viên; Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh...

 

Hội nghị cũng thông qua báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang (lần IX), nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Chú thích ảnh:Chủ tọa Hội nghị gồm các Ông: (Từ trái sang): Ông Nguyễn Sĩ Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Ông Trần Anh Thư - Bí thư Đảng ủy; Ông Lữ Cẩm Khường, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy

 

Lê Hoàng Tâm

 

 


 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Sử dụng phụ phẩm chăn nuôi
Đang tải....