Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 16/10/2018

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

276

-47

Châu Đốc

263

-27

Chợ Mới

213

-39

Long Xuyên

187

-39

Xuân Tô

309

16

Tri Tôn (cầu 13)

207

19

Vàm Nao

226

-39

Khánh An

379

-30

Vĩnh Gia

208

72

Lò Gạch

180

41

Cô Tô

198

72

Vọng Thê

172

16

Vĩnh Hanh

215

4

Núi Sập

163

5

 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Nông nghiệp trong tỉnh
 
Tuyển dụng Giám đốc tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (08/02/2018)
Liên Minh Hợp tác xã tỉnh An Giang vừa triển khai Đề án tuyển dụng Giám đốc và thu hút người có trình độ tham gia công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm tuyển chọn người có trình độ và đủ năng lực để bố trí vào các chức danh giám đốc của Hợp tác xã Nộng nghiệp.

 

Qua đó, nhằm mục đích xây dựng, phát triển và đa dạng các loại hình dịch vụ trong các  Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian tới, đồng thời nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của HTXNN trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhằm củng cố, phát triển và đưa kinh tế hợp tác thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay; đủ năng lực nội tại để vừa phục vụ tốt cho thành viên vừa tham gia và đứng vững trên thị trường trong tiến trình hội nhập quốc tế.

 

Theo đề án, người có đủ các điều kiện không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; tuổi đời không quá 45; tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, kỹ thuật, luật; có đủ năng lực hành vi dân sự; có lyù lịch rõ ràng, có đơn đăng ký dự tuyển; đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ…

 

Đề án tuyển dụng Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp nông nghiệp được Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang thông qua và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện sau khi có ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan.

 

 

Nguyễn Hùng

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

 

 


 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....