Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công báo Sở NN&PTNT An Giang
Skip portlet Portlet Menu
 Góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang (09/09/2019)
 Góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang (02/09/2018)
Thực hiện CV số 1489/SNN&PTNT ngày 29/8/2018 v/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang thông báo Công văn 1489, kèm các tài liệu để các đơn vị, cơ quan có liên quan có thể lấy thông tin để góp ý cho Dự thảo.
 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các Hợp tác xã nông nghiệp (25/08/2018)
Căn cứ Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020; Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động về làm việc tại các Hợp tác xã Nông nghiệp (HTX) như sau:
 Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (08/08/2018)
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang thông tin về Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu, đã được điều chỉnh theo Quyết định số: 3763/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang và Công văn số: 1251/SNN&PTNT-TTN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, đính kèm báo cáo tóm tắt Quy hoạch.
 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2017 (07/08/2018)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 kết quả xét tuyển (có kèm theo Quyết định và Danh sách). Đề nghị các thí sinh trúng tuyển theo hình thức xét tuyển bình thường và hình thức xét tuyển đặc cách do tốt nghiệp đại học loại giỏi đến nhận Quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc tại đơn vị thí sinh đã đăng ký dự tuyển (Chi cục hoặc Trung tâm).
 Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các Hợp tác xã nông nghiệp (02/08/2018)
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động về làm việc tại các Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp như sau:
 Nội dung đang được cập nhật (19/07/2018)
 Thông báo về Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản (14/07/2018)
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản An Giang thông báo đến cá nhân/tổ chức sản xuất kinh doanh (SXKD) sản phẩm nông lâm thủy sản tham khảo danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (theo phụ lục 3 Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/4/2018). Chi tiết tại phụ lục đính kèm.
 Thông báo kết quả phúc khảo điểm xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (23/05/2018)
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Xét đề nghị của Hội đồng Xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông tại Tờ trình số 32/TTr-HĐXT ngày 15/5/2018 về việc công nhận và thông báo kết quả sau phúc khảo điểm xét tuyển viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang công nhận kết quả phúc khảo điểm xét tuyển viên chức đối với 06 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, cụ thể như sau:
 Quyết định 164a/QD-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc công khai dự toán ngân sách 2018 (21/05/2018)
Căn cứ Nghị định số: 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số: 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số: 887/QD-SNN&PTNT ngày 29/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang ban hành quyết định 164a/QD-SNN&PTNT về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018, cụ thể như sau:

Trang đầu Trang sau123Trang sauTrang cuối