Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 20/11/2017

Trạm đo

Cao nhất

So cùng kỳ

Tân Châu

239

3

Châu Đốc

226

2

Chợ Mới

206

2

Long Xuyên

202

14

Xuân Tô

189

9

Tri Tôn

143

13

Khh An

297

5

Vĩnh Gia

112

18

Lò Gạch

116

17

Cô Tô

102

19

Vọng Thê

140

13

Vĩnh Hanh

170

8

Núi Sập

140

11

 

 
 
 
 
 
 

Các phòng ban
Skip portlet Portlet Menu

 

* Các phòng ban:

1- Văn Phòng Sở:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852.164

 

Trần Đắc Mậu - Chánh Văn phòng:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852.164,

Di động: 0913.783.373

Email: tdmau@angiang.gov.vn,   trandacmau@gmail.com

 

Lê Đoàn Kiên Giang - Phó Chánh Văn phòng:

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3852164

Nhà riêng: (0296).3840.074

Di động: 0983.099.349

Email: ldkgiang@angiang.gov.vn

 

Võ Thành Minh - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953397

Di động: 0919.424.995

Email: vtminh@angiang.gov.vn

 

2- Phòng Tổ chức - Cán bộ

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3952.076

 

Nguyễn Thành Tâm – Phó Trưởng phòng

Di động: 0124.4180.379

Email: nttam06@angiang.gov.vn

 

Huỳnh Thị Minh Trang – Phó Trưởng phòng

Nhà riêng: (0296) 3854.953

Di động: 0127.7998.798

Email: htmtrang01@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3854.127

 

Hứa Quang Lập - Trưởng phòng

Di động: 0919.257.872

Email: hqlap@angiang.gov.vn

 

Lương Thị Kim Lộc - Phó Trưởng phòng

Di động: 0913779287

Email: ltkloc@angiang.gov.vn

 

Lý Huỳnh Nhật Tiến - Phó Trưởng phòng

Di động: 0988.896.438

Email: lhntien@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Trưởng phòng

Di động: 0985.977.283

Email: ntcgiang@angiang.gov.vn

 

4- Phòng Quản lý Xây dựng công trình

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3953719

 

Tô Hoài Phong - Trưởng phòng

Di động: 0985.262.523

E-mail: thphong01@angiang.gov.vn

 

Mai Văn Lập - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.877.270

Email: vanlapag@vnn.vn

 

5- Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3859.644

 

Trần Anh Dũng - Trưởng phòng

Di động: 0913.709.607

E-mail: tadung@angiang.gov.vn

 

Trần Văn Nhì - Phó Trưởng phòng

Di động: 0913.794.510

E-mail: tvnhi@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Lương - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.930.026

E-mail: nhluong@angiang.gov.vn

 

6- Thanh tra Sở

Điện thoại Cơ quan: (0296) 3856.380

 

Trần Thanh Hiệp - Quyền Chánh Thanh tra

Di động: 0919.116.522

E-mail: tthiep02@angiang.gov.vn

 

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....