Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Công báo Sở NN&PTNT An Giang
 
Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (20/12/2019)

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1210/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Để thuận tiện trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông báo ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở (số điện thoại: 0913.979.245 - Email: nslam@angiang.gov.vn) giữ vai trò là người phát ngôn chính thức của Sở.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị biết và liên hệ công tác.

 

Xem Văn bản chi tiết

Thông báo số: 109/SNNPTNT-VP, ngày 19/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang


 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Sử dụng phụ phẩm chăn nuôi
Đang tải....