Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 02/01/2018

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

187

63

Châu Đốc

193

47

Chợ Mới

179

24

Long Xuyên

183

2

Xuân Tô

76

44

Tri Tôn

81

44

Vàm Nao

188

31

Khánh An

188

110

Vĩnh Gia

45

40

Lò Gạch

40

36

Cô Tô

70

62

Vọng Thê

93

72

Vĩnh Hanh

128

80

Núi Sập

97

78

 
 
 
 
 
 

Thủy sản
Skip portlet Portlet Menu

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2571/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh An Giang)

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

1- Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản.

 

2- Thủ tục gia hạn khai thác thủy sản.

 

3- Thủ tục đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

 

4- Thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng.

 

5- Thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới.

 

6- Thủ tục đăng ký tàu cá không thời hạn.

 

7- Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời (Tàu nhập khẩu).

 

8- Thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

 

9- Thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác.

 

10- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

 

11- Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời.

 

12- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu.

 

13- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

 

14- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.

 

15- Thủ tục đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

 

16- Thủ tục đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

 

17- Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

 

18- Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

 

19- Thủ tục cấp đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (các loài thủy sinh kể cả Ếch, Nhái và Ba ba).

 

20- Thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu.

 

21- Thủ tục cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm.

 

22- Thủ tục Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm.

 

23- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản).

 

24- Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn Thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản).

 

25- Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi (thức ăn chăn nuôi dùng cho vật nuôi là động vật thủy sản).

 

26- Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản).

 

27- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản).

 

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....