Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 13/11/2018

Trạm đo

Cao nhất

Thấp nhất

Tân Châu

203

-60

Châu Đốc

201

-40

Chợ Mới

168

-50

Long Xuyên

179

-29

Xuân Tô

145

-68

Tri Tôn (cầu 13)

116

-38

Vàm Nao

178

-44

Khánh An

244

-52

Vĩnh Gia

74

39

Lò Gạch

81

-40

Cô Tô

118

14

Vọng Thê

120

-24

Vĩnh Hanh

157

-21

Núi Sập

122

-23

 
 
 
 
 
 

Thủy sản
Skip portlet Portlet Menu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3748/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 và Quyết định số: 1867/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

1. Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

 

2. Cấp mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm

 

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm

 

5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn Thực phẩm

 

6. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu nhập khẩu)

 

9. Nhập khẩu tàu cá đóng mới

 

10. Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

 

11. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

 

12. Chứng nhận thủy sản khai thác

 

13. Chứng nhận lại thủy sản khai thác

 

14. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

 

15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

 

16. Cấp giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

 

17. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

 

18. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

19. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

20. Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

 

21. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

22. Cấp giấy phép khai thác thủy sản

 

23. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

 

24. Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

25. Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

 

26. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES (các loài thủy sinh kể cả Ếch, Nhái và Ba ba)

 

 

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....