Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Cổng thông tin sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Trang chủ
 
 
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Dự báo thời tiết
Skip portlet Portlet Menu

Cao Bằng

Cà Mau

Đà Nẵng

Hà Nội:

TP.HCM: 

Huế

Lạng Sơn

Nha Trang

Phan Thiết

Phú Quốc

Quy Nhơn

Sơn La

 

Thông tin mực nước
Skip portlet Portlet Menu

Mực nước ngày 20/11/2017

Trạm đo

Cao nhất

So cùng kỳ

Tân Châu

239

3

Châu Đốc

226

2

Chợ Mới

206

2

Long Xuyên

202

14

Xuân Tô

189

9

Tri Tôn

143

13

Khh An

297

5

Vĩnh Gia

112

18

Lò Gạch

116

17

Cô Tô

102

19

Vọng Thê

140

13

Vĩnh Hanh

170

8

Núi Sập

140

11

 

 
 
 
 
 
 

Đường dây nóng
Skip portlet Portlet Menu

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ  VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Trần Đắc Mậu – Chánh Văn phòng Sở (Đầu mối kiểm soát việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp): 

Email: tdmau@angiang.gov.vn         ĐT Di động: 0913.783.373

 

- Ông Trần Tiến Hiệp - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y):

Email: tthiep03@angiang.gov.vn      ĐT Di động: 0913.869.808

 

- Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Thủy sản)

Email: tphtuan@angiang.gov.vn       ĐT Di động: 0918.499.962

 

- Ông Ngô Đình Sỹ – Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản)

Email: ndsy@angiang.gov.vn  ĐT Di động: 0918.222.726

 

- Ông Nguyễn Văn Hiền –Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

Email: nvhien01@angiang.gov.vn    ĐT Di động: 0913.619.239

 

- Ông Trần Phú Hòa – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Kiểm lâm và lâm nghiệp)

Email: tphoa@angiang.gov.vn          ĐT Di động: 0918.038.283

 

- Ông Nguyễn Văn Hinh - Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Tiếp nhận phản ánh kiến nghị các thủ tục lĩnh vực Phát triển nông thôn)

Email: nvhinh@angiang.gov.vn        ĐT Di động: 0918.473.639

 

2) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn            Điện thoại: 02963.957.006

 

3) Thường trực Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh - Sở Nội vụ

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn               Điện thoại: 02963.957.049

 

 

 
 
 
 
 
Web Content Viewer
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 
 

Giải đáp kỹ thuật
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Hình ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video
Skip portlet Portlet Menu
Bếp không khói
Đang tải....